Іудейська релігійна громада "Міцва"
Навчально-виховний комплекс "Міцва-613"

 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • 38 0456 353 144

Урок географії у 7 класі.

Ви запланували подорож до Південної Америки? Ласкаво просимо до туристичної агенції
Урок географії у 7 класі. Унікальні місця Південної Америки.

n 1

Наша подорож розпочинається з острову Пасхи або Рапа-Нуї.
Давид розповів ,що це вулканічний острів в південній частині тихого океану. Острів відомий завдяки Моаї, або кам’яним статуям зі спресованого вулканічного попелу.
За повір’ям місцевих жителів, Моаї – мають надприродну силу предків першого короля острова. Статуї мають вигляд людської голови до 20 метрів. Технологія виготовлення та встановлення невизначена. Острів належить Чилі.

n 2

Майже 16 годин перельоту і ми в Чилі знайомимося з унікальним озером – Ханераль-Каррера . Наомі розповіла , що озеро льодовикового походження в Патагонських Андах. Індіанська назва озера Челенко(озеро штормів).

n 3

Фантастичні краєвиди заворожують туристів. Кришталево чиста вода є домівкою для форелі та лосося. Найглибше озеро материка. Чудернацькі печери мають назву - Мармуровий храм або Мармурова печера.

n 4


Майже доба подорожі на автомобілі і ми вже в пустелі Атакама.

Тиждень права

25086883 1714862971921980 1075857318 o

25129958 1714863008588643 887559891 o

Упродовж Всеукраїнського тижня права були проведені уроки-дослідження для учнів середньої та старшої школи НВК «Міцва-613».
Активно долучилися до вивчення прав людини п'ятикласники. Уважно знайомлячись зі статтями Конституції, школярі дійшли висновку, що Основний закон нашої держави гарантує дотримання усіх основних прав людини, у тому числі таких важливих для кожної дитини, як право на сім'ю та право на освіту.
Всеукраїнський тиждень права надихнув одинадцятикласників на вивчення історії боротьби за права людини в країнах Західної демократії. Дослідження сприяло поглибленню знань старшокласників з історії США другої половини ХХ ст. Знайомство з біографією видатного борця за права людини М. Л. Кінга переконало молодь у перевазі ненасильницьких методів боротьби за права людини.

25086931 1714863521921925 1061424138 o

25035302 1714863498588594 976673848 o

 

 

Про організацію та зміст науково- методичної роботи

НАКАЗ

28.08. 2017                                                                                                                          №   

Біла Церква

Про організацію та зміст науково-

методичної роботи з  педагогічними

кадрами в НВК «Міцва-613» м. Білої Церкви

у 2017/2018 навчальному році

            Відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Державного стандарту по­чаткової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462), Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Ка­бінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392), Концепції національно-патріоти­ч­но­го виховання дітей і молоді затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 16 че­рвня 2015 року № 641, з метою реалізації Концепції Нової української школи, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», на виконання наказів управління освіти і науки Білоцер­ків­сь­кої мі­ської ради від 23.06.2014 № 74 «Про надання статусу міського опорного закладу ос­ві­ти», від 16.06.2017 № 104 «Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними ка­д­­ра­ми в закладах освіти м. Білої Церкви у 2016/2017 навчальному році», наказу управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 28.08.2016 р. №127 « Про організацію та зміст науково-методичної роботи  з  педагогічними кадрами закладів   освіти м. Білої Церкви у 2017/2018 навчальному році, а також із ме­тою вдо­сконалення фахової освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста, створення організаційних умов для формування методичної культури вчителів в умовах реалізації завдань Нової української школи, до­сяг­нення позитивних результатів навчально-виховного процесу, реалізації особис­тіс­но­­го потенціалу кожного педагога, забезпечення кожному уч­неві рівного доступу до які­с­ної освіти

НАКАЗУЮ:

 1. У 2017/2018 н. р. розпочати роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників як чинник реалізації моделі Нової української школи в умовах   НВК на засадах толерантності».
 2. З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки педа­гогів спрямувати всю науково-методичну роботу у 2017/2018 н. р. на вирішення таких завдань:
  1. забезпечення підготовки вчителів школи І ступеня до роботи за новим Державним стандартом початкової загальної освіти;
  2. формування освітньої системи на засадах педагогіки партнерства, створення атмосфери турботи й підтримки учнів, яка сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби, формуванню усебічно розвиненої особистості, здатної до критичного мислення;
  3. модернізація організаційних форм і змісту науково-методичної роботи з педагогічними й керівними кадрами, проведення моніторингу якості науково-методичної роботи, удосконалення організаційно-методичних механізмів пошуку, виявлення та підтримки творчо працюючих педагогів і підготовка їх до участі у фахових конкурсах;
  4. активізація роботи web-сайту та упровадження «хмарних» технологій;
   1.  розробка та використання навчально-методичного забезпечення для запровад­же­ння дистанційного навчання для учнів та вчителів;
   2. стимулювання ініціативи та активізація творчості педагогічних колективів у науково-дослідній і дослідно-експериментальній діяльності, спрямованій на оновлення і розвиток навчально-виховного процесу;
   3.  координація роботи з педагогічними працівниками НВК щодо своєчасного  виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді;
   4.  інформаційно-методичне забезпечення впровадження інклюзивної моделі освіти для дітей з особливими освітніми потребами, їх інтеграцію у навчально-виховний процес сучасного освітнього закладу з метою соціалізації й адаптації до суспільного життя;
   5.  створення умов та стимулювання педагогічних працівників до поширення власного педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях, розробка інноваційних, програм й авторського навчально-методичного забезпечення, до видавничої   діяльності;

   2.10.розвиток творчої активності педагогів, підвищення професіоналізму,

           компе­тент­ності, відповідальності працівників освіти за результати своєї праці,  

           удосконалення си­стеми стимулів для  підвищення фахової майстерності педагогів 

           й ефективності їхньої роботи.

 1. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними кадрами й орга­нізу­вати роботу шкільних методичних об’єднань. Затвердити керівників шкільних методичних об`єднань  на 2017/2018 н.р. (Додаток 1).
 2. З метою загального керівництва й координації науково-методичної роботи з педа­го­гіч­ними кадрами й упровадження в навчально-виховний процес досягнень психо­ло­го-педагогічної науки затвердити склад науково-методичної ради (Додаток 2).
 3. Затвердити план роботи науково-методичної ради на 2017/2018 н. р. (Додаток 3).
  1.  Забезпечити участь педагогічних працівників НВК в  методичних заходах з метою підвищення їхньої методичної культури.
  2. У 2017/2018 н. р. провести шкільні тижні педагогічної майстерності педагогічних працівників (за окремим планом).
  3. Спланувати заходи щодо популяризації та пропаганди передового педагогічного досвіду, вивчення, узагальнення й упровадження в практику роботи досвіду творчо працюючих педагогів, висвітлення його в засобах масової інформації.
  4. Продовжити проведення  інструктивно-методичних  нарад і консультацій з питань нау­ково-методичної роботи.
  5. Відповідно до плану підвищення кваліфікації  направляти педпрацівників на курси підвищення кваліфікації, надавати допомогу у виборі та виконанні докурсових і  післякурсових завдань.
  6. До 01.06.2018 року поновити бази та банки даних педагогічних інновацій, медіа-теку та картотеку передового педагогічного досвіду педагогів.
  7. З 01.09.2017 року забезпечити організацію науково-методичної роботи з педа­го­гіч­ними кадрами, координацію діяльності шкільних професійних об’єднань педагогів, ура­ховуючи показники діагностування, диференціювати методичну роботу з педа­гогами, спрямувати її на надання дієвої практичної допомоги.
  8. Разом із НМЦ забезпечити якісне і своєчасне  проведення семінарів, засідань твор­чих груп, майстер-класів, консалтингових центрів у відповідності з планом роботи НМЦ на базі навчальних закладів у 2017/2018 н. р.
  9. Використовувати діагностування, експертну оцінку рівня знань, умінь і навичок учнів з окремих предметів, рівня майстерності й компетентності педагогів, ана­лізувати й узагальнювати  матеріали та використовувати  одержані дані для ефе­к­­ти­вного про­ведення шкільних методичних об’єднань, методичних, педа­го­гіч­них рад тощо.
  10. Використовувати атестацію педагогічних працівників, огляди, конкурси та інші за­хо­ди для заохочення педагогів до участі в науково-методичній роботі з метою зро­стання їхньої професійної майстерності, розвитку педагогічної культури та творчої активності.
  11. Стимулювати педагогів до участі в конференціях, семінарах, тренінгах, форумах, виставках тощо різного рівня.
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НМР Бакун Л.М.

Директор НВК «Міцва-613»                        Н.І. Андрющенко

Навчально-виховний комплекс "Міцва-613"