Іудейська релігійна громада "Міцва"
Навчально-виховний комплекс "Міцва-613"

  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • 38 0456 353 144

УВАГА

img140

img141

 

НАКАЗ

 

25.04.  2017                                                                                             № 3-аг

м. Біла Церква

Про організацію та проведення тижня  профілактики  та  культури  безпеки  праці в установах і закладах освіти міста.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001р. № 563, наказу управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 25.04.2017 р. № 14-аг з метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я і життя учасників навчально-виховного процесу

НАКАЗУЮ:

1. З 25 квітня по 05 травня 2017 року до Всесвітнього дня  охорони праці провести в НВК «Міцва-613» тиждень профілактики  та  культури  безпеки праці відповідно до Програми тижня профілактики та культури безпеки праці в установах і закладах освіти міста.

 2. Затвердити робочу групу по організації та проведенню тижня  профілактики  та  культури  безпеки  праці в НВК «Міцва-613» у складі:

 Голова комісії:     Андрющенко Н.І., директор НВК

Члени комісії: 

Бакун С.А., завгосп

 Мудрицька О.О., голова ПК

3. Затвердити Програму тижня профілактики та культури безпеки праці в НВК «Міцва-613» (додаток).                                       4. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою.

 

Директор НВК «Міцваа-613»                                      Н.І. Андрющенко

 

НАКАЗ

 05.04.2017                                                                               №41

Про підсумки проведення тижня  профілактики  та  культури  безпеки  праці в установах і закладах освіти міста

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001р. № 563, наказу управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 25.04.2017 р. № 14-аг з метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я і життя учасників навчально-виховного процес

Для організації та проведення тижня профілактики  та  культури  безпеки праці було створено оргкомітет. Оргкомітетом розроблено план заходів Тижня під гаслом «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».

На веб-сайті НВК «Міцва-613» розміщено Звернення оргкомітету про підготовку та проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня охорони праці.

Видано Наказ «Про організацію та проведення тижня профілактики та культури безпеки праці в НВК «Міцва-613».

Проведено відкриті уроки «28 квітня – Всесвітній день охорони праці» спрямовані на роз’яснення причин виникнення травматизму, професійних захворювань та їх запобігання під час навчально-виховного процесу. Праця неповнолітніх: права, гарантії, обмеження.

В дитячому садку проведено відкриті заходи:  «Один вдома», «Сірники - дітям не іграшки», «Правила поведінки при пожежі».

Проведено конкурс малюнків з теми  «Профілактика безпеки праці»

З 28 квітня відновлено ранкову оздоровчу гімнастику для учнів та вихованців НВК  на свіжому повітрі.

Спільно з профспілковим комітетом проведено внутрішній аудит наявності документації з техніки безпеки, стану виконання колективного договору, стану ведення трудових книжок.

Перевірено наявність та укомплектованість аптечок першої допомоги для співробітників та учнів.

Перевірено та оновлено куточки техніки безпеки в класах.

          Класними керівниками проведено інструктажі-бесіди з техніки безпеки щодо дотримання правил безпечної поведінки на воді, з легкозаймистими ток­си­ч­ними речовинами, вибухонебезпечними предметами і речовинами, отруйними росли­нами і грибами, дотримання пожежної безпеки і безпеки руху.

Проведено тематичні класні години з охорони праці на уроках фізкультури, технічної та обслуговуючої праці, хімії за участю вчителів-предметників.

Перевірено благоустрій приміщень та території НВК з точки зору техніки безпеки.

В роботу педагогічної ради включено питання профілактики та культури безпеки праці.

Психологом НВК Мудрицькою О.О. проведено майстер-клас для педагогічного колективу  «Управління стресом».

Крім того:

-                           працівникам постійно надаються консультації з питань охорони праці та трудового законодавства;

-                           постійно оновлюється інформаційний стенд з питань охорони праці.

Аналіз проведеного тижня свідчить, що учні і співробітники НВК в цілому засвоїли необхідні знання з охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки і безпеки життєдіяльності, а також навички поведінки в умовах екстремальних ситуацій. Всі заплановані заходи проведені організовано, в установленні терміни і з дотриманням правил безпеки.

Виходячи з вище зазначеного,

НАКАЗУЮ:

  1. Визнати рівень проведення Тижня  профілактики  та  культури  безпеки  праців навчальному закладі достатнім.
  2. Усім працівникам НВК:

2.1. Суворо дотримуватися вимог Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку» та нормативно-правових актів, що регламентують безпеку праці.

2.2. Постійно тримати на контролі дотримання учнями правил безпечної поведінки.

2.3. Вчасно проходити навчання та перевірку знань з охорони праці.

3. Класним керівникам, класоводам:

3.1. Посилити увагу до виконання чинного законодавства та розпорядчих документів щодо профілактичної роботи з попередження травматизму та безпеки життєдіяльності.

3.2. Перевіряти знання учнів з основ безпеки життєдіяльності, систематично проводити профілактичні бесіди з правил поведінки та безпеки життєдіяльності під час уроків та в побуті.

3.3. Вчасно робити записи у класному журналі на сторінці обліку бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності, у журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

4. Голові ПК Мудрицькій О.О.контролювати:

4.1. Виконання розділу колективного договору «Охорона праці».

4.2. Обстеження службою з охорони праці стану умов і охорони праці в закладі.

5. Завгоспу НВК Бакуну С.А.:

5.1. Постійно тримати на контролі забезпечення навчального закладу необхідними засобами для належної підтримки санітарно-гігієнічного режиму.

5.2. Щоденно перевіряти стан усіх систем життєзабезпечення будівлі школи.

6. Заступнику директора з НВР Двухбабній А.О. постійно контролювати проведення та своєчасність записів усіх видів інструктажів з учнями в навчальних кабінетах (хімії, інформатики, майстерні, спортивній залі тощо).

7.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 Директор НВК «Міцва-613»                                  Н.І. Андрющенко

ЗВІТ

про проведення тижня  профілактики та культури безпеки праці в НВК « Міцва -613»

На виконання наказу директора НВК «Міцва-613» «Про організацію та  проведення тижня профілактики та культури безпеки праці в НВК « Міцва-613» з 20 по 28 квітня 2017 року проведено тиждень з профілактики та культури безпеки праці під гаслом  «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».

Мета проведення тижня  профілактики та культури безпеки праці - комплексне розв'язання питань забезпечення безпечних умов навчання і праці учасни­ків навчально-виховного процесу та активізація діяльності навчального закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Оргкомітетом розроблено план заходів тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності школи.

За підтримки Профспілкового комітету заходи тижня безпеки праці пройшли на високому рівні. Оргкомітетом розроблено план заходів тижня  з охорони праці та безпеки життєдіяльності НВК.

 Протягом тижня перевірено дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, відповідних інструкцій; ведення журналів реєстрації інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з учнями, працівниками; наявність куточків з охорони праці та безпеки життєдіяльності, наявність планів евакуації на кожному поверсі і в кабінетах,виконання положень розділу з охорони праці колективного договору .

Класними керівниками НВК проведені інструктажі-бесіди для учнів з техніки безпеки. На уроках фізкультури, технічної та обслуговуючої праці, хімії вчителі –предметники провели тематичні години з охорони праці .

В дитячому садочку   протягом Тижня  проведено відкриті заходи з теми: « Сам вдома», «Сірники- не іграшки для дітей», «Правила поведінки при пожежі», «Небезпечні предмети», «Безпека на вулиці».

Психолог НВК Мудрицька О.О.  провела майстер – клас для педагогічного колективу                             « Управління стресом» і надала  практичні рекомендації щодо профілактики  стресових ситуацій.

Спільно з Профспілковим комітетом здійснено внутрішній аудит наявності документації з техніки безпеки, стану виконання колективного договору, стану ведення трудових книжок НВК. Перевірено та оновлено куточки техніки безпеки в класах НВК.

Медпрацівниками НВК доукомплектовано аптечки першої медичної допомоги.

Протягом Тижня перевірено безпечність та благоустрій приміщень та території НВК.

У Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, проведено відкриті уроки спрямовані на роз`яснення причин виникнення травматизму, професійних захворювань та їх запобігання під час навчально- виховного процесу.

У ході проведення тижня  профілактики та культури безпеки праці всі заплановані заходи виконано.

 

Неформальний урок біології.

Захворювання та профілактика зорової сенсорної системи. Лікар-офтальмолог проводить бесіду з елементами практичного заняття.

17035534 1648767555428078 1407406938 n  17101767 1648767392094761 261231770 n

 

Збережи своє здоров'я і життя

У нашому навчальному закладі був проведений тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Педагоги провели бесіди та виховні години. Закріплені  знання діти продемонстрували у своїх творчих роботах, організували виставку малюнків, оформили куточок безпеки: «Збережи своє здоров’я і життя». Дякуємо учням за активну участь та яскраві творчі роботи.

18

Навчально-виховний комплекс "Міцва-613"